Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 11:09

Karta obstarávania #2022-25
Dendrologický prieskum a návrh plánu výrubu pre investičný zámer Zariadenie aeróbneho zhodnocovania odpadu Bratislava

Komunikácia