Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 03:09

Karta obstarávania #2022-25
Dendrologický prieskum a návrh plánu výrubu pre investičný zámer Zariadenie aeróbneho zhodnocovania odpadu Bratislava

Informácie

ID zákazky
17999
Názov predmetu
Dendrologický prieskum a návrh plánu výrubu pre investičný zámer Zariadenie aeróbneho zhodnocovania odpadu Bratislava
Číslo spisu
2022-25
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
71300000-1 - Inžinierske služby
Doplňujúci CPV
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dendrologického prieskumu a návrhu plánu výrubu pre investičný zámer Zariadenie earóbneho zhodnocovania odpadu Bratislava.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
07.03.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty