Stav: Ukončená

Serverový čas: 10.06.2023 12:49

Karta obstarávania #SP-773-2022-01
Komplexná obnova Forgáčovho paláca - sídelnej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Komunikácia