Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 04:58

Karta obstarávania #SP-773-2022-01
Komplexná obnova Forgáčovho paláca - sídelnej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Komunikácia