Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.10.2023 23:41

Karta obstarávania #SP-773-2022-01
Komplexná obnova Forgáčovho paláca - sídelnej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Informácie

ID zákazky
18106
Názov predmetu
Komplexná obnova Forgáčovho paláca - sídelnej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach
Číslo spisu
SP-773-2022-01
Číslo z vestníka VO
60/2022
Číslo z vestníka EU
2022/S042-109768
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Víťazný návrh
Predpokladaná hodnota
431 000,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ zadáva zákazku súťaže návrhov architektonického riešenia komplexnej obnovy Forgáčovho paláca, ktorá prinesie ucelený návrh riešenia zmeniť knižnicu, ktorá nebude len o výpožičke a skladoch kníh. Aj keď budova ŠVK v Košiciach je historickou budovou, ktorá môže limitovať a obmedzovať nápady architektov, chceme sa pokúsiť o jej prispôsobenie sa novým požiadavkám a službám a vytvoriť z nej príjemné miesto, kde sa dá aj stretávať, posedieť, porozprávať sa, vybaviť si e-maily a vypiť si kávu. Tieto požiadavky vyžadujú ucelený návrh bez delenia na návrhy jednotlivých časti.
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie architektonické riešenie predmetu súťaže, ktoré splní požiadavky vyhlasovateľa obsiahnuté v týchto súťažných podmienkach a v zadaní komplexnej obnovy Forgáčovho paláca - sídelnej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Podľa súťažných podkladov
Poznámka

Súťaž návrhov je vyhlásená pre vopred neurčený počet anonymných účastníkov.

Termíny

Súťaž návrhov
17.06.2022 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Adresa
Hlavná 10
Košice
042 30, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Gabriela Pelikánová
pelikanova@svkk.sk
+421 918245873

Dokumenty