Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.10.2023 04:48

Karta obstarávania #SP-773-2022-01
Komplexná obnova Forgáčovho paláca - sídelnej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Komunikácia