Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 17:37

Karta obstarávania #SP-773-2022-01
Komplexná obnova Forgáčovho paláca - sídelnej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Komunikácia