Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2022 18:48

Karta zákazky #118/2021-008
Výzva č. 8 „Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné vrecká“

Informácie

ID zákazky
18121
Názov predmetu
Výzva č. 8 „Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné vrecká“
Číslo spisu
118/2021-008
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
563 300,00 EUR
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky – výzvy č. 8 je dodanie biologicky rozložiteľných a kompostovateľných vreciek kompatibilných s 10 l košíkom na kuchynský biologický rozložiteľný odpad pre OLO a.s., podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách.

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Zelené VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.03.2022 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
24.03.2022 11:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty