Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 06:17

Karta obstarávania #1831/2022
Tvorba dokumentárneho videa o projekte Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých pod názvom Všetci sme rovnakí ľudia

Informácie

ID zákazky
18195
Názov predmetu
Tvorba dokumentárneho videa o projekte Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých pod názvom Všetci sme rovnakí ľudia
Číslo spisu
1831/2022
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
92111200-4 - Tvorba (výroba) reklamných, propagačných a informačných filmov a videozáznamov
Doplňujúci CPV
92111260-2 - Tvorba (výroba) informačných videozáznamov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zákazka na poskytnutie služby. Predmetom zákazky je ,,Tvorba dokumentárneho videa o projekte Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých pod názvom Všetci sme rovnakí ľudia“ v celkovej dĺžke 10 minút.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Pokiaľ predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bude stanovaná na základe predložených cenových ponúk, nepresiahne výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely vyhodnotenia, t.j. verejný obstarávateľ zároveň vykoná výber dodávateľa na základe kritéria najnižšia cena s DPH za poskytnutie služby, ktorá je predmetom zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie
15.03.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.03.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Snina
Adresa
Strojárska 2060/95
Snina
06901, Slovenská republika
Procesný garant
Ivana Čokynová
ivana.cokynova@snina.sk
+421 911872604
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5610

Dokumenty