Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.10.2022 10:42

Karta obstarávania #2022-2
Prenájom a stavba lešenia pre kotly K1, K2 a pre ostatné technológie Zariadenia na energetické využitie odpadu

Informácie

ID zákazky
18270
Názov predmetu
Prenájom a stavba lešenia pre kotly K1, K2 a pre ostatné technológie Zariadenia na energetické využitie odpadu
Číslo spisu
2022-2
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
45262100-2 - Lešenárske práce
Doplňujúci CPV
45262110-5 - Demontáž lešení
45262120-8 - Montáž lešení
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je prenájom lešenia vo vnútorných priestoroch kotlov K1 a K2 pre potreby opráv kotlov a prenájom lešenia v otvorenom priestore okolo kotlov K1, K2 a pre ostatné technológie v celom areáli Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO - systém čistenia spalín, chemická úpravovňa vody, hala turbogenerátora, výsypná plošina, samostatná kotolňa, linka odškvarovania, zásobník škváry, administratívna budova a ďalšie) a to počas odstávok i počas nominálnej prevádzky ZEVO.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
23.03.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty