Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 02.10.2022 09:12

Karta obstarávania #OB21ZLN072
REVITALIZÁCIA A DOSTAVBA AREÁLU MESTSKEJ KRYTEJ PLAVÁRNE A LETNÝCH KÚPALÍSK V ŽILINE

Komunikácia