Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 11:48

Karta obstarávania #016/2022/VO-§117
Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení vrátane údržby v nebytových priestoroch správe BPMK, s.r.o.

Komunikácia