Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 22:16

Karta obstarávania #016/2022/VO-§117
Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení vrátane údržby v nebytových priestoroch správe BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
18851
Názov predmetu
Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení vrátane údržby v nebytových priestoroch správe BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
016/2022/VO-§117
Číslo z vestníka VO
16616 - WNS
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
50 000,00 EUR
Hlavný CPV
71632000-7 - Technické skúšky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení vrátane údržby v nebytových priestoroch v správe BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Rámcová dohoda na obdobie 24 mesiacov od dátumu účinnosti Rámcovej dohody, resp. do vyčerpania finančného limitu 50.000,00 EUR bez DPH.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.03.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Lukáš Bažik
verejneobstaravanie@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty