Stav: Zrušená

Serverový čas: 19.08.2022 16:34

Karta obstarávania #18991
Strojné zariadenia na spracovanie a balenie mraziarenských výrobkov; Kompresorové jednotky s plynulou reguláciou sacieho výkon zmenou otáčok a Meranie a regulácie tlaku / Meranie a regulácie teploty

Informácie

ID zákazky
18991
Názov predmetu
Strojné zariadenia na spracovanie a balenie mraziarenských výrobkov; Kompresorové jednotky s plynulou reguláciou sacieho výkon zmenou otáčok a Meranie a regulácie tlaku / Meranie a regulácie teploty
Číslo spisu
18991
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom prieskumu trhu pre potreby určenia PHZ sú: Časť A.) Strojné zariadenia na spracovanie a balenie mraziarenských výrobkov;
Časť B.) Kompresorové jednotky s plynulou reguláciou sacieho výkon zmenou otáčok a Meranie a regulácie tlaku / Meranie a regulácie teploty.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.04.2022 16:00:00
Plánované otváranie ponúk
08.04.2022 17:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo
Adresa
Košútska 1342
Sládkovičovo
92521, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ivana Vavríková
vavrikova@mraziarne-sl.sk
+421 907721039

Dokumenty