Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2023 18:57

Karta obstarávania #19135
Váhy s detektorom kovov

Informácie

ID zákazky
19135
Názov predmetu
Váhy s detektorom kovov
Číslo spisu
19135
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky 2 ks priebežných váh s automatickými označovačmi s aplikáciou etikety zhora a detektormi kovov vhodných do potravinárskeho priemyslu. Súčasťou bude prídavné vyraďovacie zariadenie na produkty nespĺňajúce hmotnostný limit, samostatná tlačiareň súčtových etikiet, software na tvorbu etikiet, správu dát, zber a vyhodnocovanie štatistických údajov (vrátane licencií, ak sú potrebné pre funkčnosť softwaru). Súčasťou dodávky bude integrácia systému na detekciu kovov v zabalenom produkte vrátane vyradenia detegovaného produktu a signalizácie. Súčasťou dopravníkového systému pred detektorom kovov a pred váhou budú zrovnávacie lišty pre ručné vkladanie produktu. Všetky zariadenia a ich súčasti musia byť vhodné pre aplikáciu v potravinárskom priemysle spolu s príslušnými certifikátmi.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.03.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
MILSY a.s.
Adresa
Partizánska 224/B
Bánovce nad Bebravou
957 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Róbert Tassy
obstaravanie@certis.sk
+421 905611424

Dokumenty