Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2023 20:37

Karta obstarávania #19136
Ventilový blok

Informácie

ID zákazky
19136
Názov predmetu
Ventilový blok
Číslo spisu
19136
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodávka inteligentnej automatickej technológie vrátane systému elektronického ovládania ventilov a technologických prvkov na zaistenie bezproblémového automatizovaného prijímania mlieka z dvoch príjmových miest do piatich existujúcich príjmových tankov s možnosťou výdaja na mliečny pastér a do cisterny. Inovácia príjmu mlieka a sanitácie príjmových tankov (vrátane ventilového bloku) je založená na automatizácii príjmu mlieka, doprave do zásobných tankov a sanitácii príjmových tankov pomocou mixproof pneumatických ventilov s delenými sedlami s pridvihovaním a výdaja surového mlieka na pasterizačnú stanicu a do cisterny. Súčasťou je SW riešenie s tvorbou databázy a poskytnutím údajov do nadradeného firemného SW.
V rámci dodávky požadujeme dodávku a uvedenie do prevádzky čerpadiel na príjem surového kravského mlieka do zásobných tankov, výdaj surového mlieka na pastér a odťahového čerpadla CIP z príjmových tankov, snímačov teploty, hydrostatického tlaku a limitných snímačov na príjmových tankoch. V rámci príjmového miesta tiež dodávku a uvedenie do prevádzky doskového chladiča na surové kravské mlieko. Tiež software s tvorbou databázy príjmu mlieka.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.03.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
MILSY a.s.
Adresa
Partizánska 224/B
Bánovce nad Bebravou
957 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Róbert Tassy
obstaravanie@certis.sk
+421 905611424

Dokumenty