Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.07.2018 15:21

Karta obstarávania #NR201701
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Informácie

ID zákazky
192
Názov predmetu
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Číslo spisu VO
NR201701
Číslo z vestníka VO
13776 - MSS
Číslo z vestníka EU
2017/S 191-391363
Druh postupu
Nadlimitné zákazky
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
180 000.00 EUR
Hlavný CPV
66515200-5 - Poistenie majetku
Doplňujúci CPV
66516000-0 - Poistenie zodpovednosti
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
03.11.2017 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova trieda 60
Nitra
95006, Slovenská republika
Procesný garant
Jaroslav Lexa
lexa@apuen.sk
+421 903716374

Dokumenty