Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.08.2022 19:27

Karta obstarávania #15036/2022/45
Dodanie a odborná montáž archívnych zariadení do registratúrneho strediska Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Informácie

ID zákazky
19290
Názov predmetu
Dodanie a odborná montáž archívnych zariadení do registratúrneho strediska Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Číslo spisu
15036/2022/45
Číslo z vestníka VO
17926-MST
Číslo z vestníka EU
2022/S 062-162542
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
162 181,89 EUR
Hlavný CPV
39151100-6 - Regály
Doplňujúci CPV
39132000-6 - Archivačný systém
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie archívnych zariadení do registratúrneho strediska umiestneného v suterénnej miestnosti v budove sídla Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na Račianskej ulici č. 71 vrátane ich dopravy, vykládky, odbornej montáže, zaškolenia a záručného servisu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.05.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.05.2022 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo spravodlivosti SR
Adresa
Račianska 1523/71 1523/71
Bratislava
83102, Slovenská republika
Procesný garant
Marek Turňa
marek.turna@justice.sk
+421 288891412

Dokumenty