Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.12.2022 02:45

Karta DNS #2022-
Náradie, dielenský a pomocný materiál - DNS

Informácie

ID zákazky
19352
Názov predmetu
Náradie, dielenský a pomocný materiál - DNS
Číslo spisu
2022-
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
140 000,00 EUR
Hlavný CPV
43830000-0 - Mechanické náradie
Doplňujúci CPV
42600000-2 - Obrábacie stroje
42650000-7 - Pneumatické alebo motorové ručné nástroje
42651000-4 - Pneumatické ručné nástroje
42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje
43800000-1 - Dielenské zariadenia
43830000-0 - Mechanické náradie
44500000-5 - Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny
44510000-8 - Nástroje
44511000-5 - Ručné nástroje
44512940-3 - Sada náradia
44512000-2 - Rôzne ručné nástroje
16160000-4 - Rôzne záhradnícke potreby
42413200-6 - Hydraulické zdviháky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Verejný obstarávateľ zriaďuje toto DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa zadávať jednotlivé zákazky na dodanie náradia, dielenského a pomocného materiálu. Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v Bratislave.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

Dynamický nákupný systém vyhlásený postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
28.06.2022 12:00:00
Plánované otváranie žiadostí
28.06.2022 12:15:00
Lehota na predkladanie žiadostí
13.07.2026 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty

Zákazky