Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.11.2022 13:19

Karta zákazky #2022-46-001
Výzva č. 1 - Náradie, dielenský a pomocný materiál

Informácie

ID zákazky
32740
Názov predmetu
Výzva č. 1 - Náradie, dielenský a pomocný materiál
Číslo spisu
2022-46-001
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
43830000-0 - Mechanické náradie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie náradia, dielenského a pomocného materiálu.
Podrobný zoznam náhradných dielov tvorí Prílohu č. 1 – Technická špecifikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.10.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing Gabriela Adamčíková
adamcikova@olo.sk
+421 947925835

Dokumenty