Stav: Ukončená

Serverový čas: 10.12.2022 07:32

Karta zákazky #DNS12021-007
III.4. Zberové vozidlo pre zvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, so zhŕňacou lopatou 7 – 8 m³, hmotnosť do 10 t

Komunikácia