Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.09.2022 18:49

Karta zákazky #DNS12021-007
III.4. Zberové vozidlo pre zvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, so zhŕňacou lopatou 7 – 8 m³, hmotnosť do 10 t

Táto zákazka je súčasťou DNS #DNS12021 Nákladné motorové vozidlá

Informácie

ID zákazky
19641
Názov predmetu
III.4. Zberové vozidlo pre zvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, so zhŕňacou lopatou 7 – 8 m³, hmotnosť do 10 t
Číslo spisu
DNS12021-007
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
706 666,67 EUR
Hlavný CPV
34144500-3 - Vozidlá na smeti a odpadové vody
Doplňujúci CPV
34144512-0 - Vozidlá na zhutňovanie smetí
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie zberových vozidiel určených na odvoz komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, so zhŕňacou lopatou 7 - 8 m³ - vozidlo do 10,5 t a uzamknutím nádob na podávači. Vozidlo patrí do III. kategórie - Vozidlá na zhutňovanie odpadu. Jedná sa o vozidlo na zhutňovanie kuchynského odpadu pochádzajúceho výlučne z domácnosti, v počte 5 ks.

Kategória tovarov: III. Vozidlá na zhutňovanie odpadu

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Ponuku môžu predložiť len záujemcovia zaradení do Kategórie III - Vozidlá na zhutňovanie odpadu.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.05.2022 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
18.05.2022 11:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty