Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.02.2024 12:04

Karta obstarávania #020/2022/VO-§117
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000 V

Komunikácia