Stav: Stornovaná

Serverový čas: 21.07.2018 15:21

Karta obstarávania #ÚTVO 34033-69472/2017/Bšá
Vianočné exteriérové osvetlenie mesta Trnava

Informácie

ID zákazky
197
Názov predmetu
Vianočné exteriérové osvetlenie mesta Trnava
Číslo spisu VO
ÚTVO 34033-69472/2017/Bšá
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
49 999.00 EUR
Hlavný CPV
31500000-1 - Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Doplňujúci CPV
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka vianočného exteriérového osvetlenia mesta Trnava, ktorá bude inštalovaná v centrálnej mestskej zóne na uliciach Trojičné námestie, Diavdelná , ulica Hlavná, Mikulášske námestie, Univerzitné námestie vrátame montáže a napojenia v termíne do 29.11.2017 a demontáže a odpojenia v termíne od 7.1.2018

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
19.10.2017 14:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Marcela Branišová
marcela.branisova@trnava.sk
+421 918947037

Dokumenty