Stav: Ukončená

Serverový čas: 13.08.2022 00:11

Karta zákazky #118/2021-010
Výzva č. 9 „Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad (ZKO) s nášľapom – 1100L, čierne“.

Komunikácia