Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 20:39

Karta zákazky #118/2021-010
Výzva č. 9 „Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad (ZKO) s nášľapom – 1100L, čierne“.

Informácie

ID zákazky
19755
Názov predmetu
Výzva č. 9 „Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad (ZKO) s nášľapom – 1100L, čierne“.
Číslo spisu
118/2021-010
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky – výzvy č. 9 je dodanie typizovaných plastových zberných nádob vo veľkostiach 1100 l na zber zmesového komunálneho odpadu podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách vrátane dodania na miesto určenia.

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Technická špecifikácia, týchto súťažných podkladov.
Lehota dodania: do 2 mesiacov od uzavretia zmluvy v 2 dodávkach.
Materiál zberných nádob má byť vysoko odolný HDPE plast, odolný voči UV žiareniu a chemikáliám, vysokým a nízkym teplotám, recyklovateľný, neobsahuje kadmium.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.04.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty