Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.07.2019 13:24

Karta obstarávania #36706/2018
Rozšírenie kamerového systému

Informácie

ID zákazky
2018
Názov predmetu
Rozšírenie kamerového systému
Číslo spisu VO
36706/2018
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
6 456,20 EUR
Hlavný CPV
35120000-1 - Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je rozšírenie existujúceho kamerového systému o dodanie a montáž kamier, zariadenia pre nahrávanie vrátane montáže, kamerovej skúšky v objekte TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici č. 5C v Trnave.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.12.2018 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 918800448
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty