Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.10.2023 20:15

Karta obstarávania #05-01/2022/VO-PPA
Nákup kancelárskych a rokovacích stoličiek

Informácie

ID zákazky
20442
Názov predmetu
Nákup kancelárskych a rokovacích stoličiek
Číslo spisu
05-01/2022/VO-PPA
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
8 055,33 EUR
Hlavný CPV
39112000-0 - Stoličky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup kancelárskych a rokovacích stoličiek

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.04.2022 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Pôdohospodárska platobná agentúra
Adresa
Hraničná 12
Bratislava
81526, Slovenská republika
Procesný garant
Lucia Pintova
lucia.pintova@apa.sk
+421 911583505

Dokumenty