Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 10.12.2022 06:36

Karta obstarávania #14/2022
Zhotovenie stavby "Kombinovaná výroba elektriny a tepla s vyvedením tepla do BAT - Výhrevňa Juh a jeho dodávkou do sústavy CZT Východ“

Komunikácia