Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.05.2019 17:25

Karta obstarávania #37122/2018
Nákup chladiacich katafalkov

Informácie

ID zákazky
2053
Názov predmetu
Nákup chladiacich katafalkov
Číslo spisu VO
37122/2018
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
11 335,80 EUR
Hlavný CPV
42513200-7 - Chladiace zariadenia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia 3 kusov nových výstavných chladiacich katafalkov.
Konštrukčné vyhotovenie musí zodpovedať estetickým požiadavkám (drevený obklad), ktoré zabezpečia dôstojnosť prostredia, katafalk musí obsahovať presklený odnímateľný vrch. Chladenie zabezpečené agregátom na elektrické napájanie (230 V). Zariadenie musí obsahovať termostat na teplotu vo vyhladzovacom priestore od 0 do +5 stupňov Celzia.
Minimálne rozmery katafalku dĺžka/šírka/výška: 2300/900/1000 mm.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2018 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 918800448
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty