Stav: Ukončená

Serverový čas: 10.07.2020 04:05

Karta zákazky #DNS/VO9
Dodanie hliníkových interiérových a exteriérových okien a dverí

Informácie

ID zákazky
2086
Názov predmetu
Dodanie hliníkových interiérových a exteriérových okien a dverí
Číslo spisu VO
DNS/VO9
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
37 292,16 EUR
Hlavný CPV
44000000-0 - Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom obstarávania je dodanie hliníkových interiérových a exteriérových okien a dverí potrebných k rekonštrukcii zimného štadióna, a to v rozsahu a podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.
Opis tovarov s požadovanou špecifikáciou je zverejnený v časti Dokumenty.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.01.2019 10:30:00
Plánované otváranie ponúk
08.01.2019 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Adresa
A. Dubčeka 380/45
Žiar nad Hronom
965 01, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty