Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 10.07.2020 06:21

Karta DNS #DNS1 STAVMAT 2018_2020
DNS1 - Stavebné materiály 2018-2019

Informácie

ID zákazky
381
Názov predmetu
DNS1 - Stavebné materiály 2018-2019
Číslo spisu VO
DNS1 STAVMAT 2018_2020
Číslo z vestníka VO
3685-MUT
Číslo z vestníka EU
2018/S 051-112564
Druh postupu
DNS
Typ obstarávania
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 700 000,00 EUR
Hlavný CPV
44000000-0 - Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov)
Doplňujúci CPV
44100000-1 - Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
44200000-2 - Konštrukčné výrobky
44300000-3 - Káble, drôty a súvisiace výrobky
44400000-4 - Rôzne montované výrobky a súvisiace diely
44500000-5 - Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny
44600000-6 - Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly ústredného kúrenia
44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely
44900000-9 - Kameň na stavebné účely, vápenec, sadrovec a bridlica
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Dynamický nákupný systém na nákup stavebných materiálov potrebných na bežnú činnosť verejného obstarávateľa v skupinách (XXX00000-Y) - 440 - Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov), 441 - Konštrukčné materiály a súvisiace prvky, 442 Konštrukčné výrobky, 443 Káble, drôty a súvisiace výrobky, 444 Rôzne montované výrobky a súvisiace diely, 445 Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny, 446 Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly ústredného kúrenia, 448 Náterové farby, laky a tmely, 449 Kameň na stavebné účely, vápenec, sadrovec a bridlica.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

Verejný obstarávateľ bude vyhlasovať jednotlivé zákazky na dodávku stavebného materiálu v zvolených skupinách 440-449 podľa svojich aktuálnych potrieb.

Termíny

lehota na podanie žiadosti o účasť - zriadenie DNS
11.04.2018 10:00:00
Obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
27.01.2020 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Adresa
A.Dubčeka 380/45
Žiar nad Hronom
965 01, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty

Zákazky