Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 07:26

Karta obstarávania #4205/2018-260
Ex ante hodnotenie a SEA pre Strategický plán SPP 2021-2027

Komunikácia