Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.07.2024 21:09

Karta obstarávania #01/2016
CT PRÍSTROJE PRE POTREBY NEMOCNÍC V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI VEREJNÉHO SEKTORA

Informácie

ID zákazky
22
Názov predmetu
CT PRÍSTROJE PRE POTREBY NEMOCNÍC V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI VEREJNÉHO SEKTORA
Číslo spisu
01/2016
Číslo z vestníka VO
12462-MST
Číslo z vestníka EU
2016/S 162-292166
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
40 594 899,00 EUR
Hlavný CPV
33110000-4 - Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Počítačové tomografy (CT) rozdelené do 5 výkonnostných kategórií pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Ponuka
26.10.2016 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297

Dokumenty

CT prístroje 1. kategórie

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 259 840,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
-

CT prístroje 2. kategórie

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
8 661 430,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
-

CT prístroje 3. kategórie

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
7 222 725,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
-

CT prístroje 4. kategórie

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
14 490 904,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
-

CT prístroje 5. kategórie

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
6 960 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
-