Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.06.2023 15:36

Karta zákazky #77/2022-001
Výzva č. 1 Hutnícky materiál

Táto zákazka je súčasťou DNS #77/2022 Hutnícky materiál - DNS

Informácie

ID zákazky
22072
Názov predmetu
Výzva č. 1 Hutnícky materiál
Číslo spisu
77/2022-001
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
44330000-2 - Tyče, prúty, drôty a profily používané v stavebníctve
Doplňujúci CPV
44172000-6 - Plechy (stavebné)
44167400-2 - Kolená
44334000-0 - Profily
44316000-8 - Železiarsky tovar
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky zadávanej v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako „DNS“) sú plechy z čiernej ocele valcované za tepla, pozinkovaný plech, tyče kruhové, tyče ploché, profily uzavreté (jokloviny), L – profily, betonárske ocele hrebienkové (roxory), rúry a kolená.
Podrobný a úplný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.05.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty