Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.06.2023 16:04

Karta DNS #77/2022
Hutnícky materiál - DNS

Informácie

ID zákazky
18085
Názov predmetu
Hutnícky materiál - DNS
Číslo spisu
77/2022
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
61 000,00 EUR
Hlavný CPV
44300000-3 - Káble, drôty a súvisiace výrobky
Doplňujúci CPV
44330000-2 - Tyče, prúty, drôty a profily používané v stavebníctve
44310000-6 - Drôtené výrobky
44311000-3 - Lanká
44313200-9 - Drôtené pletivo
44316000-8 - Železiarsky tovar
44317000-5 - Železné alebo oceľové slučky
44321000-6 - Káble
44322000-3 - Príslušenstvo ku káblom
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Verejný obstarávateľ zriaďuje toto DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa zadávať jednotlivé zákazky na dodanie hutníckeho materiálu. Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v Bratislave.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

Dynamický nákupný systém vyhlásený postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
10.03.2022 11:00:00
Plánované otváranie žiadostí
10.03.2022 11:00:01
Lehota na predkladanie žiadostí
03.03.2024 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty

Zákazky