Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.06.2022 04:55

Karta obstarávania #380/2022
„Modernizácia zberného dvora Ilava - komunálne vozidlo s príslušenstvom“

Informácie

ID zákazky
22184
Názov predmetu
„Modernizácia zberného dvora Ilava - komunálne vozidlo s príslušenstvom“
Číslo spisu
380/2022
Číslo z vestníka VO
26015-MST
Číslo z vestníka EU
2022/S 09-246836
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
328 323,17 EUR
Hlavný CPV
34000000-7 - Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu
Doplňujúci CPV
16100000-6 - Poľnohospodárske a lesnícke mechanizmy na prípravu alebo kultiváciu pôdy
38310000-1 - Presné váhy
72268000-1 - Dodávky softvéru
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Modernizácia zberného dvora Ilava - komunálne vozidlo s príslušenstvom rozdelené do 3 celkov podľa spôsobu ich určenia, a to:

Komunálne vozidlo s príslušenstvom
Teleskopický manipulátor s príslušenstvom
Zariadenie na meranie evidenciu odpadov

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.06.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.06.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Ilava
Adresa
Mierové námestie 16/31
Ilava
019 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Imrich Vozár
imrich.vozar@elauk.sk
+421 948700620

Dokumenty

Komunálne vozidlo s príslušenstvom

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
227 675,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
34000000-7 - Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Teleskopický manipulátor s príslušenstvom

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
86 191,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
34000000-7 - Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Zariadenie na meranie evidenciu odpadov

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
14 456,67 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
38310000-1 - Presné váhy
Doplňujúci CPV
72268000-1 - Dodávky softvéru
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy