Stav: Ukončená

Serverový čas: 08.06.2023 03:18

Karta obstarávania #84891/2022/164 -17/2022/VO-PPA
Nákup 24 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami pre sekciu kontroly

Komunikácia