Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 09:24

Karta obstarávania #84891/2022/164 -17/2022/VO-PPA
Nákup 24 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami pre sekciu kontroly

Komunikácia