Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 11:20

Karta obstarávania #023/2022/VO-§117
Nákup a dodávka počítačových zariadení a spotrebného materiálu pre potreby BPMK, s.r.o

Komunikácia