Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.07.2019 13:36

Karta zákazky #DNS/VO10
Dodanie hliníkových okien a dverí bez montáže

Informácie

ID zákazky
2349
Názov predmetu
Dodanie hliníkových okien a dverí bez montáže
Číslo spisu VO
DNS/VO10
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
37 292,16 EUR
Hlavný CPV
44000000-0 - Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom obstarávania je dodanie hliníkových interiérových a exteriérových okien a dverí potrebných k rekonštrukcii zimného štadióna, a to v rozsahu a podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ vyžaduje dodanie okien a dverí bez ich montáže a presne podľa rozmerov uvedených v Opise predmetu zákazky. Detailnejšie / presnejšie zameranie okien nie je potrebné vzhľadom na pokračujúce práce na štadióne a montáž okien zabezpečenú vlastnými kapacitami verejného obstarávateľa.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.02.2019 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
01.02.2019 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Adresa
Alexandra Dubčeka 45
Žiar nad Hronom
965 58, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty