Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.04.2024 22:03

Karta obstarávania #2022014
Reklamné predmety s potlačou loga objednávateľa

Informácie

ID zákazky
24146
Názov predmetu
Reklamné predmety s potlačou loga objednávateľa
Číslo spisu
2022014
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
5 000,00 EUR
Hlavný CPV
22462000-6 - Propagačný materiál
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Reklamné predmety s logom Mestskej časti Bratislava–Petržalka za účelom propagácie samosprávy pri rôznych príležitostiach, akými sú kultúrno – športové alebo dobročinné podujatia organizované mestskou časťou, ale aj za účelom poskytnutia darčekových predmetov pre obyvateľov, napríklad do súťaží.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.06.2022 18:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Slašťanová
jana.slastanova@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty