Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.04.2024 16:04

Karta zákazky #MAGS OVO 45194/2021-011
Výzva č. 11 - Rekonštrukcia osvetlenia na Námestí slobody

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGS OVO 45194/2021 Elektromontážne práce

Informácie

ID zákazky
24447
Názov predmetu
Výzva č. 11 - Rekonštrukcia osvetlenia na Námestí slobody
Číslo spisu
MAGS OVO 45194/2021-011
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
800 000,00 EUR
Hlavný CPV
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je realizácia komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia na Námestí slobody.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.06.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
20.06.2022 09:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexandra Vičanová

Dokumenty