Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.05.2024 03:53

Karta DNS #MAGS OVO 45194/2021
Elektromontážne práce

Informácie

ID zákazky
10890
Názov predmetu
Elektromontážne práce
Číslo spisu
MAGS OVO 45194/2021
Číslo z vestníka VO
15054 - MUP
Číslo z vestníka EU
2021/S 046 -114634
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
4 166 666,00 EUR
Hlavný CPV
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
Doplňujúci CPV
31000000-6 - Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie
45100000-8 - Príprava staveniska
44300000-3 - Káble, drôty a súvisiace výrobky
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne elektroinštalačných a elektromontážnych prác najmä (nie však výlučne) obnovy verejného osvetlenia vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a súvisiacich prác.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
08.04.2021 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
08.04.2021 09:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí
27.05.2026 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexandra Vičanová

Dokumenty

Zákazky