Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.02.2023 18:00

Karta obstarávania #ID 3272
Zabezpečenie dodávky potravín pre DD a DSS Zvolen Záhonok

Informácie

ID zákazky
25068
Názov predmetu
Zabezpečenie dodávky potravín pre DD a DSS Zvolen Záhonok
Číslo spisu
ID 3272
Číslo z vestníka VO
33247 - MST Vestník č. 163/2022 - 21.07.2022
Číslo z vestníka EU
2022/S 138-393844 zo dňa 20.07.2022
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
207 870,000 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15330000-0 - Spracované ovocie a zelenina
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
03142500-3 - Vajcia
15500000-3 - Mliečne výrobky
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na štrnásť samostatných častí:

1. Trvanlivé potraviny
2. Spracované ovocie a zelenina, džemy, sirupy a konzervované potraviny
3. Vajcia
4. Mliečne výrobky
5. Chlieb a pečivo
6. Mäsové výrobky
7. Bravčové mäso

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na celý predmet zákazky.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.09.2022 11:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
05.09.2022 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Zvolen)
Adresa
Záhonok 3205/2
Zvolen
960 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Dokumenty

Trvanlivé potraviny

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
40 500,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Spracované ovocie a zelenina, džemy, sirupy a konzervované potraviny

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
43 700,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15330000-0 - Spracované ovocie a zelenina
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Vajcia

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 500,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
03142500-3 - Vajcia
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Mliečne výrobky

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
36 000,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15500000-3 - Mliečne výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Chlieb a pečivo

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
34 000,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Mäsové výrobky

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
21 000,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15130000-8 - Mäsové výrobky
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Bravčové mäso

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
28 170,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15113000-3 - Bravčové mäso
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody