Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.10.2022 06:43

Karta zákazky #159/2022-006
Výzva č. 5 „Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie ostatného odpadu kat. číslo a 19 01 12 (škvara)"

Komunikácia