Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.12.2022 02:17

Karta zákazky #159/2022-006
Výzva č. 5 „Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie ostatného odpadu kat. číslo a 19 01 12 (škvara)"

Informácie

ID zákazky
25299
Názov predmetu
Výzva č. 5 „Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie ostatného odpadu kat. číslo a 19 01 12 (škvara)"
Číslo spisu
159/2022-006
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
698 250,00 EUR
Hlavný CPV
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie odberu, prepravy a spracovania ostatného odpadu - škvary zo ZEVO - Zariadenia na energetické využitie odpadu v Bratislave, (v minulosti Spaľovňa odpadu) ktorý vzniká pri spaľovaní odpadu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.06.2022 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
24.06.2022 11:00:01

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty