Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.06.2020 04:05

Karta zákazky #0158
Magnetické rezonancie vrátane záručného servisu - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Informácie

ID zákazky
2567
Názov predmetu
Magnetické rezonancie vrátane záručného servisu - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Číslo spisu VO
0158
Číslo z vestníka VO
55/2018
Číslo z vestníka EU
116998 - 2018
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
800 000,00 EUR
Hlavný CPV
33113000-5 - Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.04.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.04.2019 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. PhD. Ondrej Kuruc
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297

Dokumenty