Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.09.2023 13:57

Karta DNS #040/31/22
Antiinfektíva

Informácie

ID zákazky
25714
Názov predmetu
Antiinfektíva
Číslo spisu
040/31/22
Číslo z vestníka VO
30350-MUT/2022
Číslo z vestníka EU
2022/s 120-337937
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
3 574 300,84 EUR
Hlavný CPV
33651000-8 - Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

lieky pre potreby FNsP.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
27.07.2022 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
28.07.2022 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
27.07.2026 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Adresa
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Slovenská republika
Procesný garant
Anna Kasmanová
uvo@fnspza.sk
+421 415110193

Dokumenty

Zákazky