Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 04.10.2023 12:21

Karta zákazky #040/31/22-002
Antiinfektíva

Táto zákazka je súčasťou DNS #040/31/22 Antiinfektíva

Informácie

ID zákazky
45886
Názov predmetu
Antiinfektíva
Číslo spisu
040/31/22-002
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
896 509,8700 EUR
Hlavný CPV
33651000-8 - Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.09.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
19.09.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Adresa
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Slovenská republika
Procesný garant
Anna Kasmanová
uvo@fnspza.sk
+421 415110193

Dokumenty

Antiinfektíva časť č. 1

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
354 327,0900 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33651000-8 - Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Antiinfektíva časť č. 2

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
100 385,7000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33651000-8 - Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Antiinfektíva časť č. 3

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
8 809,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33651000-8 - Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Antiinfektíva časť č. 4

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
56 086,6800 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33651000-8 - Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Antiinfektíva časť č. 5

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 289,4000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33651000-8 - Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Antiinfektíva časť č. 6

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
7 771,4000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33651000-8 - Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Antiinfektíva časť č. 7

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
80 728,2000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33651000-8 - Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Antiinfektíva časť č. 8

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 443,4000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33651000-8 - Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Antiinfektíva časť č. 9

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
10 910,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33651000-8 - Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Antiinfektíva časť č. 10

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
51 558,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33651000-8 - Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Antiinfektíva časť č. 11

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
204,5500 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33651000-8 - Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Antiinfektíva časť č. 12

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
7 394,4000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33651000-8 - Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Antiinfektíva časť č. 13

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
336,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33651000-8 - Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Antiinfektíva časť č. 14

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
11 144,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33651000-8 - Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Antiinfektíva časť č. 15

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
9 674,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33651000-8 - Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Antiinfektíva časť č. 16

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 876,3000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33651000-8 - Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Antiinfektíva časť č. 17

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
185 571,7500 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33651000-8 - Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy