Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.05.2024 22:47

Karta obstarávania #MK/A/2022/16741
Opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom klímy - zlepšiť lokálnu mikroklímu budovy Magistrátu mesta Košice a jej priľahlého okolia

Komunikácia